Do you know RapidBoard?

Mõtlesin et jagan teiega tööriista, mis on Atlassiani Greenhopperis veidi aega tagasi (versioonis 5.9) “kasutatavaks” muutunud.

Ükskõik mida scrumipuristid väidavad, reaalsuses on meeskonnal sageli samaaegselt käimas mitu projekti. Need on reeglina erinevad tooted, mida arendatakse paralleelselt ja mille kõigiga on seotud sama grupp inimesi. Nende prioriteete seatakse ühiselt ning sageli peavad need tooted koos toimima ning kasutama samu reliisitsükkleid. Senini polnud Jiras/Greenhopperis niisuguste projektide taskide ühiseks planeerimiseks ja vaatlemiseks mugavat võimalust. Selle tulemusena kippus sprintide skoop minu kogemusel ähmastuma ja pidev projektide vahetamine planeerimisel tekitas osalejais segadust. Sprindi käigus proovisime seda probleemi lahendada eraldi projektideülese füüsilise scrumboardiga, aga selle haldamine oli üsna ebamugav (kuigi hi-level füüsilist scrumboardi kasutame siiani).

Now ladies and gentlemen, put your hands together for – Rapidboard. See on võimalus mitut vabalt valitud projekti mugavalt ühiselt planeerida ja prioritiseerida, kasutada nende arendamisel ühist sprinti ning kuvada kõigi projektide taske samal tahvlil.

Planeerimine
Rapidboard pakub sprindi planeerimisel head tuge. Nimelt kuvab ta kõikide projektide taskid samas prioritiseeritavas nimekirjas ning võimaldab seega määratleda ülesannete olulisust palju selgemini. Senine alternatiiv oli planeerida prioriteete projektipõhiselt. Kasutajaliides töötab analoogiliselt Greenhopperi kasutajale tuttava “Planning boardi” omaga. Lisaks prioriteetidele saab päris mugavalt sisestada ka taskide storypointe.

Planning

Ühised sprindid
Projektide koondamine rapidboardile võimaldab nendes projektides mugavalt kasutada ka ühist sprinti. Või tegelikult tuleb öelda, et rapidboardi projektid kasutavad ühist sprinti. Senini oli erinevates projektides ühise sprindi kasutamine üsna tülikas (üheks võimaluseks oli näiteks samanimelise ning sama alguse ning kestvusega sprindi loomine kõikidesse projektidesse eraldi). Lisaks jätab Rapidboardi sprintide kasutamine võimaluse määratleda projektipõhiselt ainult reliise ja jätta sprindid puhtalt rapidboardile. See omakorda aitab puhtamana hoida toodete changelogi.

Kui taskid on olulisuse järjekorda tõstetud saab sprindi skoobi tähist tirides määrata millised ülesanded sprindis tehakse ja millised jäävad skoobist välja. Hiljem on samal moel võimalik vajadusel sprinti ka uusi ülesandeid juurde võtta. Kui skoobitähis on paigas jääb vaid üle teha üks nupuvajutus ning sprint algaski.

Ühine tahvel
Käimasoleva sprindi põhiliseks töövahendiks on tahvel. Nagu juba öeldud näitab RapidBoard kõikide projektide taskide kaarte ühisel tahvlil. Praegu puudub veel võimalus taski-kaartide väljanägemise muutmiseks aga hetkel tundub mulle, et selle omaduse puudumine oluliselt ei sega. Taski olekute muutmine käib sarnaselt Greenhopperi “Task boardiga” ühest olekutulbast teise tirimise teel.
Hea omadus on võimalus tahvlil olevaid taske grupeerida (swimlanes). Näiteks on võimalik grupeerida blockerid või impedimendid eraldi, või näiteks asignee kaupa – gruppe saab määrata JQLi päringutega. Meie kasutame oma projektides toote- ja komponendipõhist grupeeringut – toode ja komponent annavad parema konteksti kaardil oleva taski pealkirja lahtimõtestamiseks.

Work

Nii planeerimisvaates kui tahvlil on võimalik kasutada eelmääratud taskifiltreid millega näiteks iga osaline saab vaadata ainult omi ülesandeid või kõige olulisemaid taske. Ka taskifiltrid on määratavad JQLi päringutega.

Rapidboard sisaldab olulisemaid raporteid nagu näiteks burndown charti ja taskide kumulatiivset diagrammi.

Minu arvates on Rapidboard vajalik täiendus Greenhopperi agile töövahendite hulgas, mille pärast võiks isegi Jira versiooni uuendada. Täpsemalt lugege Rapidboardi kasutamise kohta näiteks Atlassiani wikist. Ah jaa, et hiljem poleks ütlemist, Proekspert tõesti müüb Jirat ja Greenhopperit. Seda, kas tegemist oli reklaamiga otsustage ise. Side lõpp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *