IT seminar QA teemadel

Käisin mai lõpus IT Kvaliteediklastri seminaril. Teemaks oli “What’s right and wrong with software testing methodologies.”

Kõigepealt tegi Andre Lall lühikese ettakande kvaliteedijuhtimise klastrist. Definitsiooni järgi on klaster ettevõtjate või ettevõtjate , haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes jagades sarnast majandushuvi viivad ellu klastri algatusi. IT kvaliteediklastri missiooniks on tõsta kvaliteedijuhtimise osatähtsust Eesti IT sektoris ning tutvustada Eestit kui kvaliteetseid IT-teenuseid pakkuvat maad.
Mõned eesmärgid:

  • Teha ühisturundust Eesti IT kvaliteedijuhtimise teenustele;
  • Firmadevahelise infovahetuse parandamine ja soodustamine;
  • Kvaliteedijuhtimise teema tutvustamine ja populariseerimine;
  • Leida koostööpartnereid välisriikides ja luua töötav kontaktivõrgustik.


Klaster ootab endale uusi liikmeid, et koos Eesti kvaliteedijuhtimist edendada. Liitumise kohta saab informatsiooni siit.

Eestis on juba olemas organisatsioon, mille eesmärgiks on samuti Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmade ühendamine (ITL). Miks peaksid firmad IT kvaliteediklastriga liituma? Vastus on lihtne – kvaliteediklaster on suunatud ettevõtetele, kes mõistavad kvaliteedijuhtimise põhimõtteid ning tajuvad selle vajalikkust.

Põhiettekande tegi Andy Redwood (Credit Suisse). Ta on töötanud / töötab suurte pankade – Deutsche Bank, Merrill Lynch, SEB – heaks. Tegemist on kogenud testijuhi ja koolitaja/konsultandiga. Kuna ta on üks ISTQB autoritest, siis töi ta näiteks, et nad unustasid välja „testimise“ definitsiooni.

Põhiosa ajast oli juttu testimise psühholoogiast. Redwoodi arvates iseloomustab head testijat järgmine mõtteviis: „..kui ma olin väike, siis meeldis mulle asju osadeks lammutada, aga ma ei suutnud neid tagasi kokku panna…“. Kui sa otsid defekte ja ei leia ühtegi, siis sa oled endaga rahul. Vigade leidmine hävitab inimeste enesekindluse.

Inimesed kipuvad üldistama ja eeldama. Selle tõestuseks on järgmine katse. Loe kiiresti pildil olevat teksti.

Mis seal kirjas oli? Päris paljud pakuvad ilmselt vastuseks „I’d like to go for a walk in the park“, sest selline lause on keeleliselt korrektne. Tegelikult on kirjas hoopis midagi muud. Kui ei usu, siis vaata uuesti.

Kas pildil on näha must kolmnurk? Aga valge? Vastus on, et ei ole. Eeldatava valge kolmnurga taust tundub olevat heledam, kui ümbritsev ala. Tegelikult see nii ei ole. Pildil oleks valge kolmnurk, kui ta oleks täielikult piiratud mittevalgete joontega.

Veel mõned pildid. Mida te neil näete? Kas esimesel pildil on näha vaas? Kas teisel pildil on suudlev noorpaar või hoopis vana mees?

Mida keegi pildil nägi sõltub näiteks sellest, kuhu vaataja oma pilgu fokusseeris. Lisaks veel inimese mälu ja ettekujutus. Kui oled elu aeg vaase voolinud, siis näed esimesel pildil kõigepealt vaasi.

Aga mis juhtub siis, kui mängu tulevad geneetilised probleemid? Näiteks värvipimedus. Oletame, et õnnestunud automaattestide kiri on rohelise taustavärviga ja ebaõnnestunud testide taustavärv on punane, aga vaatleja on puna-roheline värvipimedusega. Või nõuetes on kirjas, et lehe taust peab olema roheline. Hea lahendus oleks, kui iga õnnestunud testi kõrvale kirjutatakse „Passed“ ja ebaõnnestunud kõrvale vastavalt „Failed“. Probleemid tekiksid siis, kui vaatleja hakkaks midagi eeldama, näiteks et see test ei saa feilida, kuna ma olen kindel, et ta töötab.

Mis on siis tarkvara metoodikate head ja vead? Probleem on eelkõige ebaõige tõlgendamise ja segadusse ajamisega. Kui miski juba töötab, siis ei tohiks seda muuta ainult muutmise pärast. Võibolla saab midagi teha lihtsamalt, kui metoodika seda ette näeb. Aga igal metoodikal on ka head omadused, mis tasuks katsetada ja võimaluse korral ka kasutusele võtta.

Kokkuvõtvalt: kui midagi jääb arusaamatuks, siis tuleb lisainformatsiooni küsida. Eeldamine ja üldistamine võivad probleeme tekitada. Metoodikatest tuleks kasutusele võtta ainult parem osa. Efektiivselt töötavaid asju ei tohiks muuta.

Allikatena on kasutatud seminari materjale.

http://www.sela.co.il/minisites/sigist/speakers.html
http://eikk.opus.ee/et/Esileht
AndyRedwood_seminar_slides.pdf
Estonian_ICT_Quality_Management_Association_(EQMA).pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *