Impact mapping

See postitus on ühest küljest kokkuvõte 23. novembril Londonis toimunud konverentsi Agile Testing and BDD eXchange 2012 keynotest, kus Gojko Adzic ning Dan North rääkisid metoodikast nimega impact mapping, teisalt on tegu ülevaatega raamatust Impact Mapping: Making a Big Impact with Software Products and Projects, illustreerivad joonised on laenatud siit.

 

Mis on impact mapping?

Impact mapping ehk mõjude kaardistamine on strateegiline planeerimismeetod, mis annab meeskonnale vahendid nõuete selgeks kommunikeerimiseks, aitab neil oma tegevusi ärieesmärkidega ühildada ja teha paremaid otsuseid. Selle meetodi kasutusala ei ole piiratud tarkvaraarendusega, samamoodi saab seda rakendada ka näiteks protsesside jms planeerimisel.

Continue reading “Impact mapping”