Arenguvestlus on juhi olulisim tööriist

2002. aastal puutusin esimest korda kokku piiri tagant Eestisse imporditud arenguvestluse põhjadega. Töötasin toona CV-Online`s ja me tahtsime oma klientidele pakkuda töövahendeid inimeste paremaks mõistmiseks ja motiveerimiseks. Ka pärast eesti keelde tõlkimist jäid aga need erinevate nimetustega ankeedid kuidagi võõrapäraseks ja kaugeks. Innovaatoritena ei jätnud me muidugi jonni ja võtsime ka ise ühe neist eriti peenetest arengu- ja tulemusvestluste põhjadest kasutusele.

Tagantjärgi tarkusena võib nentida, et hoolimata teatavast kohmakusest meetod siiski töötas. Mul on siiani selge ülevaade enda CV-Online’s töötatud aastate arengutest, eesmärkidest ja väljakutsetest. Nüüd, kümme aasta hiljem, oskan öelda ka seda, miks arenguvestlus hästi läbi viiduna toimib.

Continue reading “Arenguvestlus on juhi olulisim tööriist”

Behavior Driven Development ja Cucumber ehk ilusam tarkvara valutu(ma)lt

Sissejuhatuse asemel

Kõik sai alguse sellest, kui ühel ilusal päeval rändasin Suurbritanniasse ja sattusin poolkogemata tööle pisikesse startupi nimega Picklive. Seal kasutati minu jaoks tol hetkel (ja tänaseni) väga uudseid ja põnevaid vahendeid lisaks juba tuntud asjadele – Ruby on Rails, XMPP, JavaScript, agiilne metoodika jne. Alustasin ka seal tegelikult testimisest, aga üsna pea selgus, et sellest jääb väheks. Seega asusin tasapisi ka parandama vigu, mis leidsin. Märkamatult kirjutasin juba lisaks päris uut funktsionaalsust.

Mis tegelikult mu mõtteviisi tarkvara arendamise ja testimise kohta muutis, oli hetk, kui otsustasime võtta kasutusele Behavior-Driven Development (BDD) metoodika ning selle elluviimise vahendiks sai valitud Cucumber. Kuigi BDD’d saab defineerida mitmeti, on minu arust pädevaim Dan North’i antud kirjeldus:

BDD is a second-generation, outside–in, pull-based, multiple-stakeholder, multiple-scale, high-automation, agile methodology. It describes a cycle of interactions with well-defined outputs, resulting in the delivery of working, tested software that matters.

BDD definitsiooni järgi tekib tarkvara väljast sisse – esmalt defineeritakse tulemus, mida soovime saavutada, seejärel kirjeldatakse käitumine, mis meid soovitud tulemuseni viib ja alles siis kirjutatakse tegelik programmikood, mis teeb seda, mida me tahame, et ta teeks. Tulemuse definitsioon ja käitumise kirjeldused on esitatud inimloetava tekstina.

Continue reading “Behavior Driven Development ja Cucumber ehk ilusam tarkvara valutu(ma)lt”

Do you know RapidBoard?

Mõtlesin et jagan teiega tööriista, mis on Atlassiani Greenhopperis veidi aega tagasi (versioonis 5.9) “kasutatavaks” muutunud.

Ükskõik mida scrumipuristid väidavad, reaalsuses on meeskonnal sageli samaaegselt käimas mitu projekti. Need on reeglina erinevad tooted, mida arendatakse paralleelselt ja mille kõigiga on seotud sama grupp inimesi. Nende prioriteete seatakse ühiselt ning sageli peavad need tooted koos toimima ning kasutama samu reliisitsükkleid. Senini polnud Jiras/Greenhopperis niisuguste projektide taskide ühiseks planeerimiseks ja vaatlemiseks mugavat võimalust. Selle tulemusena kippus sprintide skoop minu kogemusel ähmastuma ja pidev projektide vahetamine planeerimisel tekitas osalejais segadust. Sprindi käigus proovisime seda probleemi lahendada eraldi projektideülese füüsilise scrumboardiga, aga selle haldamine oli üsna ebamugav (kuigi hi-level füüsilist scrumboardi kasutame siiani).
Continue reading “Do you know RapidBoard?”