IT seminar QA teemadel

Käisin mai lõpus IT Kvaliteediklastri seminaril. Teemaks oli “What’s right and wrong with software testing methodologies.”

Kõigepealt tegi Andre Lall lühikese ettakande kvaliteedijuhtimise klastrist. Definitsiooni järgi on klaster ettevõtjate või ettevõtjate , haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes jagades sarnast majandushuvi viivad ellu klastri algatusi. IT kvaliteediklastri missiooniks on tõsta kvaliteedijuhtimise osatähtsust Eesti IT sektoris ning tutvustada Eestit kui kvaliteetseid IT-teenuseid pakkuvat maad.
Mõned eesmärgid:

  • Teha ühisturundust Eesti IT kvaliteedijuhtimise teenustele;
  • Firmadevahelise infovahetuse parandamine ja soodustamine;
  • Kvaliteedijuhtimise teema tutvustamine ja populariseerimine;
  • Leida koostööpartnereid välisriikides ja luua töötav kontaktivõrgustik.

Continue reading “IT seminar QA teemadel”