Arenguvestlus on juhi olulisim tööriist

2002. aastal puutusin esimest korda kokku piiri tagant Eestisse imporditud arenguvestluse põhjadega. Töötasin toona CV-Online`s ja me tahtsime oma klientidele pakkuda töövahendeid inimeste paremaks mõistmiseks ja motiveerimiseks. Ka pärast eesti keelde tõlkimist jäid aga need erinevate nimetustega ankeedid kuidagi võõrapäraseks ja kaugeks. Innovaatoritena ei jätnud me muidugi jonni ja võtsime ka ise ühe neist eriti peenetest arengu- ja tulemusvestluste põhjadest kasutusele.

Tagantjärgi tarkusena võib nentida, et hoolimata teatavast kohmakusest meetod siiski töötas. Mul on siiani selge ülevaade enda CV-Online’s töötatud aastate arengutest, eesmärkidest ja väljakutsetest. Nüüd, kümme aasta hiljem, oskan öelda ka seda, miks arenguvestlus hästi läbi viiduna toimib.

Continue reading “Arenguvestlus on juhi olulisim tööriist”