Targad töökohad peavad levima Tallinnast ja Tartust kaugemale

Proeksperdi tootejuht Kunnar Kukk pakub Proeksperdi Kuressaare ja Pärnu kontori kogemuse alusel koos Tendensor International AB tegevjuhi Pärtel-Peeter Perega uut lähenemisviisi töökohtade loomisele üle Eesti.

Hetkel toimuv tarkade töökohtade koondumine ühte-kahte suurkeskusse ei ole Eesti ühtlast arengut silmas pidades mõistlik. Vaja on rohkem kõrge lisaväärtusega töökohti väljaspool Tallinna ja Tartut. Ühtlasem jaotumine aitaks pääseda riigil keskmise sissetuleku lõksust, arendada teisi tõmbekeskusi ja tuua elanikele lähemale kõrgema lisandväärtusega tööd.

Tallinn ei ole ikka veel valmis, vaid kasvab edasi – pealinna rahvastiku kasv on keskmiselt 0,5% aastas. Nii Tartu kui Tallinna ümber toimub valglinnastumine ning Harjumaa SKP annab 61,3% riigi omast.

Kuidas tuua Eesti teistesse linnadesse inimesi tagasi? Näiteks neid, kes kunagi läksid Tallinna tööle, aga kes võib-olla tahaksid naasta kodukanti, vanemate juurde või lihtsalt rahulikuma ja ehk inimlikumagi eluviisi juurde? Või kes tahaksid oma tööelu alustada, kuid kellele ei jagu huvitavaid töökohti? Selleks peavad pingutama nii riik kui ka kohalik võim koostöös ettevõtjate, haridusasutuste ja kolmanda sektoriga.

Suurema lisandväärtusega töökohad tähendavad reeglina töötajale kõrgemat tasu ja ühiskonnale kõrgemat maksutulu, suurendades seeläbi kohaliku omavalitsuse eelarvet proportsionaalselt rohkem kui väiksema lisandväärtusega töökohad. Samuti suurendavad töökohad teenuste arvu, mis on vajalikud tarkade töökohtade ümber. Võime näiteks tugineda California Berkeley ülikooli majandusprofessori Enrico Morretti uuringutele. Üks tark töökoht loob enda lähikonda vähemalt viis töökohta: töötegijale on vaja juuksurit, arsti, süüa, kohvikuid, meelalahutust ja muudki.

IT annab suurema lisandväärtuse

IT-sektor pakub suuremat lisandväärtust töötaja kohta. Tarkvaraarenduses on lihtsam luua töökohti kui mööbli- ja elektroonikatööstuses, kulud ja riskid ei ole nii suured, küll aga mõju, võimalused ja perspektiiv. Seda ning eelnevat arvesse võttes võiks riik ja kohalikud omavalitsused kaaluda investeeringute meelitamisel senisest oluliselt enam elu- ja töökeskkonna müümist ettevõtetele ja töötajatele, kes loovad suuremat lisandväärtust. Tuleb mõelda ka koha enda lisandväärtusele. Selle järele on nõudlus ning selle eest makstakse.

Nutikate töökohtade loomisel Tallinna ja Tartu kõrval Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Haapsalus ja mujal on häid näiteid. Pakirobotite tootja Cleveroni peakorter asub Viljandis, NAS Electronics Kuressaares ning Proekspert avas lisaks Kuressaarele kontori Pärnus. Proeksperdi kogemusel võib öelda, et peamisteks, kuid mitte ületamatuks takistusteks saab olema sobiva ärikinnisvara vähesus väiksemates maakonnakeskustes ning piisavalt hea tööjõu leidmine. Õige tööjõu leidmine on üha määravam otsevälisinvesteeringute saamisel.

Parimad pead tulevad tööle sihtotsinguga. Praegu tulevad tööle need, kes on väiksemate linnadega juba varasemast seotud, kuid selleks, et meelitada uusi talente elama ja tööle, tuleks linnadel enam tegeleda elu- ja töökeskkonna parandamisega, seejärel turundamisega. Vaja on terviklähenemist ja talendistrateegiat, reaalseid muutusi. Ehk brändimist: visiooni, partnereid ja tegusid, lõpuks ka turundust.

Tulevikutöökohad on eelkõige teadmustöötajad, kes kasutavad väärtuse loomiseks intellektuaalset kapitali. Paljud automatiseeritavad lihtsamad tööd täna on peagi toetatud või asendatud robotitega.

21. sajandi töösuhted ning töötamine on juba muutunud ja muutub veelgi. Töötajate autonoomsus ning seeläbi nende konkurentsivõime tööturul kasvavad. Eriti tuleks eeldada seda Y- ja Z-generatsiooni puhul. Uuringuid on palju, aga teatavat üldistust lubades soosib tulevik horisontaalset juhtimiskultuuri, loovaid töökohti, millel on ka teatav sotsiaalne roll või suurem eesmärk täita. Selle kõige juures suureneb linnade valik ehk pakkumine. Tehnoloogia ja linnade arenedes saavad inimesed nõuda ja valida üha rohkem neile sobivate linnade seast. Hinnatud urbanisti Charles Landry uuringuil valib üha rohkem inimesi elukohta elustiilist lähtuvalt. Loeb linna- ja elukeskkond, teisel kohal on töö. Näiteks kui sulle meeldib elada rohelises, kihava kultuurieluga, mereäärses, arenenud (ehk elementaarse) jalgrattakultuuriga, mäe veerel asuvas, külma või sooja kliimaga linnas, siis… sõidad sa sinna tööle.

See on sama laialdane trend kui jätkuv linnastumine: üha enam inimesi tahab elada linnades. Sest loovad inimesed tõmbavad ligi teisi inimesi. Uued mõtted, innovatsioon, inspireerivad kohtumised ja vestlused, millest sünnib uus ettevõte, sõprus, midagi loomingulist – see on elu, mis kihab linnades, kus on võimalik kohata teisi enda- ja teistsuguseid.

Targad valikud

Üha enam kohti Põhjalas, Euroopas ja mujal tegutsevad aktiivselt talentide ja ettevõtete meelitamisel. Jätkusuutliku kohaliku majanduse kasvu nimel töötavad koos avalik ja erasektor, ülikoolid ja MTÜd. Oma linna või regiooni nimel luuakse võimalikult terviklik pakkumine. Kohapõhist atraktiivsust juhitakse ning hallatakse. See eeldab aga laiapõhjalist tööd. Loosungid ja reklaamid “Siin on hea elada!” on kasutud, kui seal pole sisu. Hästi disainitud (hea sisu ja vorm) pakkumine loeb.

Konkurentsieelis on piirkondadel, mis suudavad investoritele pakkuda professionaalset ja mitmekülgset tuge. Investori tulek ei tähenda võitu ja töö lõppu (nn investor aftercare). Ta vajab sisseseadmist, bürokraatia läbimist, lubade taotlemist, tööjõu, kontori, korterite, teenuseosutajate, allhankijate ning lasteaedade-koolide leidmist. Inglise keeles, hõlpsasti ja sujuvalt. Töö jätkub, kui mitte alles ei alga.

Töökäte leidmiseks on oluline, et tark töökeskkond ühilduks elukeskkonnaga ja pakuks inimestele seda, mis panevad ühe või teise linna, asukoha ja töökoha kasuks otsustama. Nii mõnigi inimene ei soovi elada Tallinnas, kus lasteaiakohti ei jagu, liiklus on närviline ning kui tööle ja koju sõita autoga pool tundi päevas, siis teeb see aastas ligi viis ööpäeva.

Mis siis, kui vahemaad oleksid väiksemad, lasteaiakohti ka päriselt saadaval ning jalgrattaga sõit sama elementaarne kui Helsingis, Örebros, Malmös, Turus, Oulus, Tamperes, Århusis, Stavangeris ja teistes Põhjala (väike)linnades? Kui panna nendele “pehmetele” kaalutlustele numbrid taha, võime küsida: mis siis, kui soovitud linnas elamiseks pole auto ostmine esmavajalik?

Kui soodustame tarku töökohti, mis võimaldavad kaugtööd, ei sea füüsilisi piire meeskondadele, siis muutub olulisemaks elukeskkond. Nagu see on juba muutumas olulisemaks muudes riikides. Sümbioosis töökeskkonnaga saab võtmetähtsaks küsimus, kuidas pakkuda töötajaile parimat ja huvitavaimat kombinatsiooni tööst ja elukeskkonnast. See ongi keskmiste ja väikelinnade võimalus.

Need ettevõtted ja linnad, kes mõtlevad pikemaks perspektiivis, kujunevad atraktiivseks ka targale tööjõule. Nii Eestis kui ka meist põhja pool.

Artikkel ilmus ka Äripäeva arvamuskonkursi Edukas Eesti raames.

Tehismõistus riigikogu liikmeks

Kunnar Kukk

Kunnar Kukk kirjutab, mis võiks toimuda tehisintellekti saatmisel riigkokku:

Ei saaks ju ometi juhtuda midagi halba, kui asendada mõni riigikogu liige kuuks ajaks tehisintellektiga? Donald Trumpi võidu taga oli masinõpe, Bloomberg on teda võrrelnud nässuläinud, kuid siiski õppiva singulaarsusega. Tieto teatas börsile eelmise aasta oktoobri lõpus, et rakendab tehisintellekti oma andmeüksuse juhtimisse. Associated Press rakendas tehisintellekti ajakirjaniku asemel rutiinsete uudiste tootmisel töösse juba aastal 2015.

Miks peab sekretär ministeeriumis või kohalikus omavalitsuses sissetulnud kirju märksõnade järgi filtreerima ning suunama edasi õigesse osakonda, kui masin oleks täpsem ja efektiivsem? Miks peab täna lihtsamaid vastuseid küsimustele koostama ametnik, kui on olemas juba intelligentseted jutu-botid, kes suudavad ettevõtete tugiteenustes klientidele küsimustele kiiresti vastuseid leida? Kas me harjuksime varsti sellega, et ametniku, vallavanema või ministri asemel vastab meie lihtsamatele küsimustele mõtlev robot?

Lengi ja Aunaste asemele Nora

Mis juhtuks siis, kui ühel päeval oleks Toompeal Heimar Lengi, Maire Aunaste, Tanel Talve või kellegi neljanda asemel hääletussaalis ja komisjonide töös kuuks ajaks tehisintellekt Nora? Kui me usaldame foori tänavate ületamisel ning hääletamisel e-hääletust, kuivõrd valmis oleksime me astuma veel sammu kaugemale ja delegeerima otsustamise mõtlevale masinale?

Kui riigisaladuse luba ei saa Norale turvalisuse kaalutlustel ilmselt võimaldada, sest risk naaberriigi luureteenistuste huviorbiiti sattuda on niikuinii suur, siis korraks sotsiaal- või majanduskomisjoni tööpõllule end 101. riigikogu liikmena kuuks ajaks paisata ei tohiks olla otsustama treenitud Norale sugugi üle jõu käiv ülesanne. Saati siis asendada riigikogulasi, kes tahaksid andmeanalüüsi ja taustamaterjalidega tutvumiseks endale assistente, sest aega pole piisavalt. Nora oleks sunnitud õppima ning töötama läbi oluliselt suurema hulga informatsiooni, kui seda suudab täna teha keskmine riigikogu liige oma eluea jooksul, samuti suudaks ta loogiliselt vormistada ja tõestada väiteid, millega tänane keskmine riigikogulane jääks ilmselt hätta. Ning kui Nora oskaks aru saada kontekstist ja küsida sisukaid küsimusi, võiksime saada ümara jutu asemel sisukamaid põhjendusi ja ehk tema abil ka esmase ülevaate üksteisele vastukäivatest õigusaktidest. Teadlastele samas jääks ka huvitav väljakutse, kuidas selgitada Norale, mis on avalik huvi ja inimõigused.

Tehisintellekt-riigikogulane peaks südametunnistuselt olema eelkõige demokraat. Üsnagi keeruliseks muutuks seetõttu uue riigikogu liikme maailmavaateliste tõdede selgekstegemine, ilmselt Nora ei saaks olla ei tänane valitsus- ega opositsioonierakonna liige ega ühegi teise erakonna ideeline toetaja, vaid talle tuleks teha kõigepealt selgeks esiteks põhiseadus ja teiseks Eesti õigusruum ja parlamentaarse demokraatia alusprintsiibid ning valimiste korda tuleks muuta.

Paremad otsused

Kui Nora võtaks täielikult üle riigikogu liikme kohustused, näeks me ilmselt tänasega võrreldes argumenteeritumaid otsuseid, majanduses ja sotsiaalteenuste väljatöötamisel rohkem kvantitatiivset analüüsi, otsused põhineks andmetel ja tõestataval materjalil, mitte avalikkusesse peegeldatud emotsioonidel või tagasipeegeldunud populismil.

Kui õpetada Norat vältima ja ära tundma demagoogiat ning populismi, läheks teistel riigikogu liikmetel elu mõruks. Majanduselus võiks värske riigikogulane tunda ja mõista võimalikult laial skaalal autoreid ning samuti ka suuta praktilisi kogemusi poliitikasoovitusteks sünteesida. Välispoliitikas oleks ta partner, kes oskaks avalike allikate põhjal prognoosida poliitikate kujunemist ning analüüsiks toimijate käike ja mustreid. Ilmselt kaoks diplomaatiline žargoon ja kui käimas on sõda, nimetatakse seda ka tegelikult sõjaks – jäädes viisakaks.

Nora saaks kohtuda 24/7 valijatega, tal oleks see võimekus olemas ja kuluhüvitistesse kuluridasid ei tekiks. Samuti ei tekiks esindusauto kulusid, mis tihti on ajakirjanikel pinnuks silmas. Nora on võimeline suhtlema korraga nii valijatega kui ka teiste poliitikakujundajatega sõltumata ajast ja asukohast. Riigikogulase versioon 2 suudaks töötada nii öösel kui päeval, õppides samal ajal tagasisidest ning luues uusi mudeleid selleks, et edukalt tegutseda.

Kus on piir?

Nora tööd saab mõõta tema otsuste kvaliteedis – mis siis saab, kui mõni tema otsustest otseselt või kaudselt kellegi surma põhjustab? Kes vastutab, kas Nora looja või tehisintellekt ise? Tehisintellekt peab suutma seostada fataalseid tagajärgi otsustega ja mõistma, kus on piir.

Hea küll, see ei pea olema riigikogu liige, keda tehisintellekt asendab, ja ilmselt on praeguste teadmiste juures veel liigagi keeruline asendada Lenki, Aunastet või Talvet. Ent kui suudaksime riigis masinõppe ja teenusdisaini kaasabil ehitada üles ühe senini mõne lihtsama, üsna rutiinse avaliku teenuse või tugiteenuse, mida enne tegi inimene ja nüüd masin, oleksime juba jõulise sammu edasi astunud. Kas me oleme selleks valmis, on iseasi. Homseks vähemalt oleks meil jälle juba natuke õhem ja optimaalsem riik.

Loodetavasti ei osutu riigikogu liikmed siinkohal ludiitideks, kes kardavad, et masin tuleb ja võtab nende töö lõplikult ära, kärbivad e-valimisi või loobuvad pöörastest ideedest enne mõtet lõpuni mõtlemast.

Avaldatud Äripäevas, Eduka Eesti konkursil

 

Kuidas hinnata koodi ilu?

Proekspert annab igal aastal Robotexil välja ilusa koodi auhinna. Miks see ilus kood üldse oluline on? Kas pole nii, et kui robot mängib jalgpalli nagu Lionel Messi, siis võib ta kood olla kole kui öö? Ja mis on üldse kriteeriumid, mille järgi robotite koodi ilu hinnata saab?

Istusime Proeksperdis kogenud koodihindajate ja Robotexil osalejatega maha (Vambola Kotkas! Roland Tepp! Indrek Mägi! Indrek Tamm! Eric Johann Istal!) ja nende mõtted väärivad jagamist.

Kui Barbara Schwarz 9 aastat tagasi ootamatult kiirendama hakanud Toyotas hukkus, ei osatud ka esialgu arvata, et selle põhjustas lihtsalt üks eriti kole kood. Eksperdid tõestasid hiljem, et ameeriklase surma põhjuseks oli aja jooksul spagetihunniku sarnaseks arenenud autotarkvara, mis loojate kontrolli alt oli ammu väljunud.

Enamasti kole kood inimesi ei tapa, kuid ta võib muuta meie elu keeruliseks. Ta on nagu küberrünnak iseenda vastu, mis trollib inimesi ja äriprotsesse. Musta auku kaduv tööaeg, suured kulud, krussis närvid, rikutud kasutajakogemus. Ilus kood võib seevastu teha inimeste elu paremaks, olla majanduslikult kasulikum ja kindlasti ka turvalisem kui kole kood.

Kui nüüd konkreetselt Robotexist rääkida, siis seal ilusat koodi hinnates on meil välja kujunenud juba üsna selged kriteeriumid.

Me otsime koodi, mis oleks loetav nagu hea lühijutt, kus poleks liigseid sõnu ega ridu ning kus iga funktsioon näeb vaeva suurepärase terviku nimel. Otsime koodi, mis ei ole arusaadav ainult masinale, vaid ka teisele inimesele, kes seda tulevikus edasi peab arendama.

Mõned näited:

 • inimkeskse koodi eraldi tükid võiksid mahtuda ühele leheküljele
 • read ei tohiks olla hoomamatult pikad,
 • iga koodijupp võiks teha ühte selget asja,
 • muutujad võiksid olla nimetatud nii, et nende funktsioon oleks koheselt arusaadav
 • kirjavahemärgid võiksid olla lahendatud läbivalt ühtses stiilis.

Ilus kood ei sisalda ajalookihte, milles sumbates keegi ühel päeval võib avastada muistse viikingilaeva jäänused. Avastamisrõõm on muidugi tore, kuid kui me ei tea, mis minevikuloori taga peidus on, siis me ei tea lõpuni ka seda, mida kood teeb ja kuidas seda vajadusel parandada.

Ilus kood sisaldab kommentaare, kuid mitte liiga palju, sest see, kui sa pead juba oma tööd kommenteerima, tähendab tõenäoliselt seda, et kood on liiga keeruline. Ilusat koodi on raske ehitada copy+paste’iga, sest selline buldooserimeetod ei arvesta nüanssidega, millest võib sõltuda väga palju. Lisaks toob kopeerimine endaga kaasa ka vigade paljundamise ohu.

Kindlasti on Sinul oma kogemustele tuginedes veel palju rohkem häid mõtteid, milline peaks olema üks ilus kood. Kõik täiendused ja kommentaarid on oodatud!

 

Veebirakenduste automaatne testimine vol 2 – jõudlus ja stabiilsus

rencontre port cartier
rencontres amoureuses meaux
qui est la grande prostituée de l’apocalypse
prostituee bourgoin
rencontre dialogues brest
rencontres commanderie rixheim
un gars rencontre un de ses copains
rencontre russe france
comment rencontrer matthieu tota
rencontre serge gainsbourg jane birkin
combien de temps dure la rencontre avec les dauphins à marineland
de bon matin rencontre train
qui nabilla rencontre dans la voiture
edouard baer rencontre
chat chatou
rencontrer rachida dati
prostitute finder
lieu rencontre salon provence
rencontrer des gens a rome
village rencontre ile de ré
dsk violent avec prostituées
marie france secret story prostituée
rencontre amoureuse mali
centre espace rencontre etterbeek
prostituées cotes d’armor
avis rencontre meetic
rencontre resto ciné
fnau rencontres
rencontre avec monsieur x podcast
argot pour prostituée
nouveau site de rencontre suisse
rencontre english
rencontre algerie avec tel
rencontre antillaise
script rencontres
rencontres forum nantes patrimoine
gustave flaubert l’education sentimentale la rencontre
site rencontre canada france
10è rencontres de l’ingenierie de la construction et de l’industrie
site rencontre celibataire juif
www.bing.com rencontre
code de rencontre pokemon rouge feu
prostituée dans l’yonne
places rencontres racines
rencontrer jake gyllenhaal
rencontre haut de gamme cannes
hiv prostitute
site de rencontre sur aix
valenciennes le point de rencontre
bar sympa paris rencontres
points rencontre vaudois
rencontre anglais toulouse
rencontre entre artistes
femme puy de dome
starstruck rencontre avec une star replay
rencontres orly
tarif prostituee le havre
prostitute birthday party
prochaine rencontre du stade toulousain
bar a prostituées barcelone
rencontres dans le berry
un site de rencontre au senegal
j’ai rencontré le père noël telecharger gratuitement
andré robitaille rencontres paranormales
prostituee bulle
rencontre delle
rencontre ado rapide
site de rencontre de luxe
rencontre ste pazanne
rencontre salafi
rencontre croix rousse
comment reussir une premiere rencontre
rencontre filière bois 2012
les rencontres d’hippocrate
omar raddad prostituées
moi christiane f 13 ans droguée et prostituée ebook gratuit
rencontre avec le printemps poesie
texte d’accroche pour site de rencontre
les rencontres d’après minuit extrait
rencontres mobile gratuit
google street view prostitutes italy
site rencontre gratuit sedan
site de rencontre entre seniors
envoyer sms apres rencontre
prostituee yonne
petite phrase sur une rencontre
pointe du meinga rencontres
prostituée à saint quentin 02
rencontre du végétal 2011
un amour de rencontre avis
client prostituée amende
rencontre msn maroc
petite annonce rencontre avec numero telephone
rencontre en bleu
petite annonce de rencontre
site rencontre pour marocain
jeux rencontre plage
ze rencontre mulhouse 2012
qu’est ce que la rencontre
rencontre gay bio
site de rencontre homme saoudien
rencontres sportives sherbrooke
recherche rencontre agriculteur
chat gap
rencontres femmes métisses
rencontre jeune fille geneve
un groupe de rencontre
beyblade rencontre à hong kong
les paroles de rencontres grand corps malade don slam
filles du roi prostituées
site de rencontre ma moitié
segmentation site de rencontre
localisation des prostituée a lyon
musique film rencontre avec jo black
adresse prostituée dijon
rencontre marckolsheim
rencontres à xv france 2 pluzz
site de rencontre sanctus raphael
voir une prostituée faire l’amour
chat sexe chartres
avis prostituée belleville
prostituee aubenas
rencontres seniors vaucluse
l est rencontre l ouest sur la route de la soie
site rencontre japonaise france
dating femmes palaiseau
couleur musique rencontre troisieme type
comment rencontrer marc simoncini
site rencontre seniors gratuit non payant
prostituée conseil
prostitute has baby by john
rencontre de la durance 2012
rencontre fille niamey
rencontre brook
rencontre femme gemeaux
sites rencontre vip
rencontre gourmande
sexe cayenne
site de rencontre raphael
rencontre sarge sur braye
sortir montreal rencontre
prostitute pershore
rencontrer jamy gourmaud
exemple de profile de site de rencontre
manon lescaut scène de rencontre texte
horaires prostituées
rencontre haddock tintin
rencontre geneve occasion
prostituée chevilly larue
vie a deux rencontres
prostituées sida
rencontre belle ivoirienne
rencontres usa
rencontre sourds entendants
quand jack rencontre amy film
rencontres open up
affiche un ricard des rencontres
quartier prostituées new york
envoyer message site de rencontre
rencontre discret ouaga
site de rencontre loir et cher
anvers rue des prostituées
rencontres amoureuses mans
summum rencontre
site de rencontre pour jeune de 14 a 18 ans
moi christiane f. ..13 ans droguée et prostituée blog
parking rencontre bretagne
site de rencontre bresil
prostituee arras
rencontres philosophiques uriage
prostituee sur nice
sacha rencontre ho oh
tongrenelle se rencontre
site de rencontre yoga
se rencontrer 100 gratuit
rencontres amoureuses nouvelle caledonie
blague rencontre discotheque
arbitre rencontre algerie rwanda
rencontres jobs transfrontaliers
prostituée amsterdam sida
badoo rencontre homme brest
rencontres dialogues brest
rencontres amoureuses suresnes
one piece rencontre avec nami
soonnight member rencontre paris 23
dating femme orange
14es rencontres du cinéma sud-américain
vivastreet rencontre gaillac
prostituée haute normandie
histoire rencontre espagne italie
rencontre entre soeurs
prostituée grec ancien
site de rencontre femme russe 100 gratuit
etudiante limoges rencontre
quete rencontre avec tout puissant wow
rencontres mediterraneennes
rencontre cameroun douala
prostituées chantepie
récit d’une première rencontre
rencontres lourmarin
prostitute marriage
julie la prostituée
je suis accro aux prostituées
outaouaisweb site de rencontre
ftm rencontre
andy rencontre barbie
repas rencontre parents beaux parents
vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu wiki
recherche sit rencontre gratuit
rencontres gratuites dans le 63
rencontres pour veuves
rencontre et voyage en camping car
rencontre couple tahiti
rencontre femme juive marseille
les plus grand scores des rencontres de real barca
tendres rencontres
club de rencontre meetic
rencontres avec des juifs
prostituée sons of anarchy
prostituées barbes
site de rencontre pont-a-mousson
prostituee pont de beauvoisin
site de rencontre lusitanien
hap huiskamer aanloop prostituees
rencontre france japon rugby
ou trouver des prostituees dans paris
theme rencontre du troisieme type
faire des rencontres en guadeloupe
lieux de rencontres 68
dubai rencontre femme
prostituée chatel st denis
site de rencontre improbable
rencontre luc sur mer
proverbe avec le mot rencontre
site de rencontre pour homme riches
rugby rencontre
cocoland site de rencontre gratuit
rencontre asm
rencontre avec cheikh imran hosein
rencontre haut de gamme belgique
comment coucher avec une prostituée dans gta san andreas ps2
rencontre electro bourges 2012
exemple pseudo rencontre
recherche prostituees lorraine
petite annonce rencontre rouen
dakar rencontre femmes
rencontres seniors veufs
agence rencontre thailandaise
liza rencountre
rencontre femme portugaise
site rencontre pour ado maroc
site de rencontres hommes indiens
rencontre sampras agassi
prostituée laval 53
prostituée chalon sur saone
rencontre sour el ghozlane
rencontre avec le mal vf
en quelles circonstances valere et elise se sont ils rencontres
be2 site de rencontre
rencontre femmes les mureaux
africaine rencontre belgique
rencontres parlementaires pour l’innovation
vitrines a anvers prostituees
rent prostitutes
comment se comporter avec une nouvelle rencontre
poeme d amour notre rencontre
site de rencontre gratuit et sérieux en belgique
la belle rencontre male
rencontre pere noel france
hongaarse prostituees
me encontre un blackberry y esta reportado que hago
juillet 2001 ben laden rencontre la cia a dubai
quand carglass rencontre cerise
prostitute hangouts in chattanooga tennessee
sept à huit mauvaise rencontre
rencontre sur sfr
fete d’anniversaire de rencontre
rencontre de femme malgache
rencontre homme scandinave
rencontre avec milliardaire
rencontre londonien
rencontre tupperware
rencontre amitie niort
rencontre amoureuse serieuse france
il repousse la rencontre
1ères rencontres des acteurs de l orientation
rencontre autour du piano
rencontre espérance
site rencontre amis
theo rencontre
rencontres plus de 65 ans
rencontre femme roumaine
pourquoi les sites de rencontres ne marchent pas
rencontres i biennale arts sciences
zone de rencontre qui est prioritaire
rencontre homme bou saada
rencontre finlande
burgalat ma rencontre lyrics
rencontre apiculteur
site gratuit rencontres amicales sorties entre amis

Veebirakenduste automaatne testimine – capybara-webkit vs poltergeist

Veebirakenduste automaatseks testimiseks on mitmeid võimalusi, üks neist on testida rakendust läbi kasutajaliidese – kasutades selleks siis kas päris- või headless-brauserit.

Kasutajaliidese kaudu testimisega kaasneb paratamatult hulk probleeme, alates sellest, et testid on suhteliselt aeglased võrreldes rakenduse backend‘i service‘i tasemel testimisega. Jah, palju asju saab veebirakenduste puhul testida kasutajaliidest absoluutselt puudutamata, kuid on ka olukordi, kus tuleb seda teha.

Näiteks on kasutajaliidese kaudu testimine praktiliselt ainus võimalus testida rakendust tegeliku kasutaja vaatepunktist, samuti võimaldab see teostada end-to-end testimist ning mis kõige tähtsam – veenduda, kas meie veebirakenduse frontend üldse töötab.

Continue reading “Veebirakenduste automaatne testimine – capybara-webkit vs poltergeist”

Mida silmas pidada testide automatiseerimisel

Automatiseerimiseks sobivaimad testid on tavaliselt sellised, mis testivad suhteliselt lihtsaid ning sirgjoonelisi stsenaariumeid, kuid mis käsitsi jooksutades liigselt aega kulutavad. Automaattestid on väga head selliste ülesannete jaoks, mida inimene kas ei saa või lihtsalt ei taha käsitsi testida.

Automaatselt testitav funktsionaalsus ei tohiks olla habras ning liigselt sõltuv testi käivitamisele eelnevast olukorrast ning testi lõpptulemusest. Kui tarkvara mõne osa testimise automatiseerimine on liiga keeruline, nende testide haldamine aja- ning ressursimahukas, ning lõpptulemusena käsitsi testimisega võrreldes olulist võitu ei saavutata, siis enamustel juhtudel ei tasu selline automatiseerimine ära.

Continue reading “Mida silmas pidada testide automatiseerimisel”

Kuidas testide automatiseerimisel õnnestuda

Testide automatiseerimine on alati kahe otsaga asi, võimaldades küll testijate igapäevatööd kergendada, kuid sama kergesti võib sellega hoopis probleeme juurde luua. Kuidas toimida, et õnnestuda? Automaattestide juurutamisel võib ette tulla mitmeid probleeme, mõned tüüpilisemad komistuskivid:

 

 • Automatiseerimine vabal hetkel. Automaattestide loomisega tegeletakse siis, kui selleks on aega – projekti töös tekkivate “aukude” täiteks, omast ajast jne. Puudub vajalik pühendumus.
 • Puudulikud eesmärgid. Milleks me üldse automaattestidega vaeva näeme? Aja säästmiseks, testimise lihtsustamiseks, testide katvuse parandamiseks? Testijate motiveerimiseks? Kõike korraga tõenäoliselt ei ole võimalik saavutada, inimeste eesmärgid on erinevad ja kui neid selgelt välja pole öeldud, on lihtne feilida.
 • Kogemus. Õigemini selle vähesus või puudumine. Automaattestid võivad kergelt muutuda haldamatuks džungliks, kui neid arendavate inimeste teadmised tarkvaraarenduse põhitõdedest on puudulikud.
 • Inimesed vahetuvad. Automatiseerimise õppimine võtab aega ja kui meeskonnaliikmed tihti vahetuvad, kaob ka omandatud kogemus.
 • Tahtmatus testida. Paljude inimeste jaoks on automatiseerimise protsess huvitavam, kui tarkvara testimine. Automatiseerimine võib muutuda mugavaks vabanduseks, miks testimisele vähem pühenduda. Sellisel juhul ei ole ka automatiseerimise väljund testimise seisukohalt tihti suurem asi.
 • Tehnilised üksikasjad. Kuidas tarkvara automatiseerida, on tehniliselt huvitav ülesanne, kuid liigne keskendumine tehnilistele probleemidele võib tähendada vajadustele üldse mitte vastavat tulemust.

 

Continue reading “Kuidas testide automatiseerimisel õnnestuda”

“Homse maailma kirjanikud”: laadi tasuta e-raamat siit

“On öö ja ma ei maga jälle. Oleks vale väita, et und ei tule. Ma ei lase tal tulla. Lammaste lugemisest loobusin aastaid tagasi, kui mõtlesin välja algoritmi iseõppiva pildituvastustarkvara jaoks, mis annab sulle pärast mõningaid katseid murdosasekundiga kätte lammaste koguhulga mis tahes suurusega kujutlusväljas.”

Kui Sul tekkis küsimus, et mis jutt see siis nüüd on, siis selgituseks, et tegemist on lõiguga Sass Henno romaanist Proeksperdi ajaloo ainetel. Paberkandjal saab raamatut õige pea poodidest, aga tasuta e-raamatu saad kohe praegu alla laadida siit:

pdf: http://people.proekspert.ee/blog/HMK.pdf

epub: http://people.proekspert.ee/blog/HMK.epub 

 

935555_519361078099309_2104989188_n

 

 

 

 

Automatiseerimisest tarkvaraarenduses

Tarkvara arendamisel ettetulevate korduvate protsesside automatiseerimise väärtuses kahtlevad vist üsna vähesed kogenud arendajad ja projektijuhid. Tegelikus elus aga paraku ei ole automatiseerimine kõige prioriteetsem. Sellest võibolla räägitakse projekti alguses, aga töö käigus jääb see tihti unarusse.

Iga arendaja või testija, kes nüri järjekindlusega ühe ja sama toimingu sooritamise asemel eelistab midagi kasulikku oma projekti jaoks teha, peaks tundma automatiseerimise põhimõtteid. Projektijuht, kes teab meeskonna oskuste ja aja efektiivse kasutamise eeliseid ja ei soovi riskida projekti ebaõnnestumisega, peaks oma meeskonda julgustama leidmaks aega ja võimalusi automatiseerimise rakendamiseks.

Continue reading “Automatiseerimisest tarkvaraarenduses”